Yngelröta

12 juni, 2018

Bisjukdomen Amerikansk yngelröta – nytt utbrott har konstaterats i Värmlands län

Kommun:               Sunne

Församling:           Västra Ämtervik

Vecka:                   23

Tillsynsdistrikt:     S:3

Amerikansk yngelröta är en smittsam och besvärlig bisjukdom som drabbar de yngsta bilarverna.

Läs mer här

Biodlingstillsyningspersoner

17 februari, 2017

På Länsstyrelsen i Dalarna´s hemsida kan man finna kontakt uppgifter på din lokala Biodlingstillsyning

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/djurhallning/biodling.html

 

 

 

Läs mer här