SBR-Besök i Gävle

18 februari, 2018

Biodlingskonferens i Gävle
lördagen den 14 april 2018
Alla är välkomna men programmet riktar sig främst till vanliga biodlare,
som har minst ett par års erfarenhet. Konferensen finansieras av EU-medel
genom det Nationella Honungsprogrammet och är gratis för deltagarna,

Läs mer här

Biodlingstillsyningspersoner

17 februari, 2017

På Länsstyrelsen i Dalarna´s hemsida kan man finna kontakt uppgifter på din lokala Biodlingstillsyningsmän.

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/sv/lantbruk-och-landsbygd/djurhallning/biodling/Pages/default.aspx?keyword=bitillsyn

Kontakta dem vid flytt ut ur församlingen, Försäljning samt vid osäker sjukdom i samhället.

Läs mer här