Distrikts styrelse

Distriktsstyrelse
Gävleborgs Distriktsstyrelse 2022

 

ORDFÖRANDE

Elin Enander

Åsbacken 221

82961 Gnarp

073-0349855

elin.enander@stensveden.se 

 

KASSÖR

Jonas Zetterström
Vijvägen 28

817 40 Bergby

070-666 19 79

jonaszetterstrom@hotmail.com

Ansvarighetsområde: Avelsamordnare

 

LEDAMOT

Bengt-Åke Nilsson

x

x

x

Ansvarighetsområde: Bihälsosamordnare

 

SEKRETERARE

Mats Söderlund
Näsberg Losvägen 213
827 72 Korskrogen
070-211 78 33

mats.soderlund4@gmail.com

Ansvarighetsområde: Hemsideansvarig

 

LEDAMOT
Karl-Gustaf Karlsson

Lillstuvägen 10

81170 Järbo

070-219 12 93

kgk414@gmail.com

Ansvarighetsområde: Skadegörelseansvarig

 

VICE ORDFÖRANDE

Sune Söderqvist

Grubbe 955

826 95 Trönödal

070-550 80 04

sune.soderqvist@telia.com

 

 

LEDAMOT

Anna Lärka

Säljesta Tovagatan 18

827 54  Järvsö

072-206 12 23

 annalarka@gmail.com

Ansvarighetsområde: Utbildning ,Kvalitetssamordnare

 

LEDAMOT

Johan Thoresson,  j.thoresson@gmail.com

Lågbovägen 28

818 96 HEDESUNDA

070-6951941

 

Ansvarighetsområde: Näringsbiodlingssamordnare

 

LEDAMOT

Carina Keisanen

Vade sköldbacka 20

829 53 Bergsjö

070-5920497

carinaszonterapi@hotmail.com

 

 

LEDAMOT

Rolf Johansson, klockars9310@gmail.com

Belsbo 9310

821 92 Bollnäs

070 – 394 73 70

 

LEDAMOT

Tommy Morin

Långbo 506

822 99 Alfta

x