Distrikts styrelse

Distriktsstyrelse
Gävleborgs Distriktsstyrelse 2019

ORDFÖRANDE

Stephan Weiss
Åbyggeby 51
816 94 Ockelbo
073-0961382

stephan.weiss@web.de

Ansvarighetsområde: Bihälsa

KASSÖR

Jonas Zetterström
Vijvägen 28

817 40 Bergby

070-666 19 79

jonaszetterstrom@hotmail.com

Vice ORDFÖRANDE
Erica Svensson

Bruksgatan 16b

818 32 Valbo

070 755 48 94

erica.svensson66@gmail.com

Ansvarighetsområde: Utbildning

SEKRETERARE

Mats Söderlund
Näsberg Losvägen 213
827 72 Korskrogen
0651-27041

mats.soderlund4@gmail.com

LEDAMOT
Karl-Gustaf Karlsson

Lillstuvägen 10

81170 Järbo

0290-70277

029070277@hos.sandnet.se

Skadegörelseansvarig

LEDAMOT

Sune Söderqvist

Grubbe 955

826 95 Trönödal

070-5508004

sune.söderqvist@telia.com