Bi-tillsyn

Bitillsynen
Biodlingen i Sverige regleras av lagstiftning som främst syftar till att minska effekterna av bi-sjukdomar och att främja produktionen och saluföringen av honung.
För mer info se länk till länsstyrelsen som du finner Länsstyrelsen Dalarna

Alla biodlare har anmälningsplikt när de upptäcker följande i sina bikupor: Amerikansk yngelröta, Varroa, Lilla kupskalbaggen och Tropilaelaps-kvalstret. Vid osäkerhet kontakta bitillsynsmannen. OBS Martin Hägglund har Brillo´s område. Martin når ni på 070-258 19 40

 

Att tänka på vid flyttning av bisamhällen.

Alla bisamhällen som flyttas över församlingsgräns skall vara besiktigade av bitillsynsman.
Det är den som flyttar ut samhället ur församlingen som skall ordna besiktningen före utflyttningen.
Vid vandringsbiodling är detta mycket viktigt. Samt att länsstyrelsen meddelas av biodlaren var man vandrar med sina bin.

Ställ som krav att den tidigare ägaren måste låta besiktiga samhällena innan ägarbyte sker.
Skulle någon flytta in ett bisamhälle som misstänks vara obesiktigat, tag kontakt med bitillsynsmannen i din kommun som kan göra en besiktning med det snaraste.

OBS!  Det kostar ingenting att anlita bitillsynsman.
Detta gör vi för att hålla våra bin friska och för att vi skall ha möjlighet att fortsätta att vara biodlare.