Påminnelse Övervintringsenkäten!

30 maj, 2022

Som jag nämnt i Bitidningen genomförs det under maj månad en enkät om övervintringen 2021–2022. Det är hög tid att svara på enkäten eftersom den stänger den 5 juni.

 

Ju fler svar som vi får in desto mer tillförlitlig kommer data kring övervintringen att vara. Jag hoppas därför att så många som möjligt vill ägna några minuter åt att besvara frågorna i enkäten oavsett storleken på förlusterna, dvs. oavsett om en biodlare har haft låga eller höga förluster eller inga förluster alls.

 

Jag hoppas att ni vill hjälpa till med att sprida informationen om enkäten bland era medlemmar.

 

Länk till enkäten är följande: https://www.bee-survey.com/index.php/695553?lang=sv

 

Med vänlig hälsning,

 

 

Björn Gustavsson

Rådgivare biologisk mångfald och bihälsa

Rådgivningsenheten växtnäring och miljö

Jordbruksverket

Besöksadress: Österleden 165, 261 51 Landskrona

Tfn 036-15 84 30

Bjorn.Gustavsson@jordbruksverket.se

www.jordbruksverket.se